Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

XL zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko


 

         Na obradach XL zwyczajnej sesji radni spotkali się 29 listopada br. Prezes Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania – p. Agnieszka Kulesza przedstawiła informację nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i Lokalnej Grupy Działania oraz kampanii informacyjnej poświęconej efektom realizacji LSR.
         Wójt w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między sesjami poinformował radnych o sprawach bieżących:
- Wpłynęła oferta dot. lekarza rodzinnego w przychodni lekarskiej w Drawsku. Gdy oferta spełni wymogi formalne, wówczas rozpoczną się merytoryczne procedury. Samorząd Gminy Drawsko jest otwarty na współpracę.
- Przedstawione zostały uwagi radnych z ostatniego, wspólnego posiedzenia komisji pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dot. programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z Zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na 2018 r. i wydatków na ten cel. Na następne posiedzenie komisji został zaproszony pełnomocnik, która dokona stosownych wyjaśnień.
- W tym tygodniu strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz z Gminy Drawsko odbiorą pod względem technicznym średni samochód strażacki dla jednostki OSP w Pęckowie. Fizyczny odbiór pojazdu nastąpi w terminie późniejszym. Aby zrealizować zadanie konieczne są jeszcze uzgodnienia i uzyskanie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
- W celu odwodnienia zalewanej drogi powiatowej, zakończono wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych obejście w postaci tzw. „bajpasów” na odcinku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Pęckowie. Zadanie obejmowało pogłębienie całego rowu, który odprowadza wodę, aż do łąk pęckowskich.
- Tegoroczna aura spowodowała, że jakość dróg o podłożu gruntowych uniemożliwa dojazd do niektórych posesji. Konieczne jest znalezienie w budżecie gminy środków finansowych, które pomogą tym ludziom.
         O dwóch koncepcjach budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż poinformował Członek Zarządu Powiatu – p. Zbigniew Piątek. Radny Rady Powiatu  – p. Bartosz Niezborała wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa, Infrastruktury w powiecie wpłynęła informacja dot. realizacji inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w roku 2017 oraz przygotowania do sezonu zimowego dróg powiatowych. W roku 2017 wymiana nawierzchni na terenie Gminy Drawsko nastąpiła na odcinkach dróg wojewódzkich w Drawskim Młynie i Marylinie. Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych dostępny jest na stronie internetowej powiatu.
         Uchwałą przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. W związku ze zmianą sołtysa w miejscowości Kwiejce konieczności zmian wymagały uchwały w sprawie ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów oraz w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Ruszył drugi etap programu Polska Cyfrowa, realizowany przez firmę Astanet-budowa szerokopasmowego internetu na terenie gminy; dlatego konieczne było dla realizacji inwestycji podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

 


Galeria:

DSC_0526.JPG DSC_0528.JPG DSC_0529.JPG DSC_0536.JPG DSC_0540.JPG DSC_0543.JPG DSC_0547.JPG DSC_0550.JPG DSC_0551.JPG DSC_0561.JPG

Wyświetleń strony: 583
Data wytworzenia: 30-11-2017, 11:48:00 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 30-11-2017, 11:49:05 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 01-12-2017, 11:28:25 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook