Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie


 

 

Przebudowujemy i rozbudowujemy oczyszczalnię ścieków w Drawskim Młynie

Szanowni Państwo.

W ubiegłym roku 31 października 2016r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków Unii Europejskiej, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach poddziałania 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Zakończenie oceny formalnej pokazało, że z 34 wniosków złożonych 24 zostały ocenione pozytywnie i przekazane do dalszej oceny formalnej, z których 20 projektów otrzymało dofinansowanie, ( ostatecznie dodatkowe 3 po odwołaniach w lipcu b.r.), uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017r., 13 projektów oceniono negatywnie, a 2 pozostawiono bez rozpatrzenia.

Zakończenie oceny merytorycznej ostatecznie potwierdziło, że otrzymaliśmy dofinansowanie, zdobywając 24 punkty na 35 punktów, które otrzymał projekt najlepiej oceniony. Konkurs był dla nas o tyle trudny, ponieważ kryteria wskazywały wprost, że punktowane będą wyżej wnioski, które zawierają w sobie również budowę sieci kanalizacyjnej, a my przebudowujemy i rozbudowujemy oczyszczalnię ścieków. Wniosek jest dla nas o tyle trudny i skomplikowany do wykonania, ponieważ realizacja nastąpi w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

Umowę o dofinansowanie Pan Marek Tchórzka Wójt Gminy Drawsko, przy kontrasygnacie Pani Anny Zurman Skarbnik Gminy podpisał 31 maja 2017r. Podpisanie umowy było ostatecznym sygnałem do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania pod nazwą ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”.

Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłosiliśmy dnia 29.06.2017 r. Rozstrzygnięcie przyniosło niemiłą niespodziankę, ponieważ jedyna firma która złożyła ofertę zaproponowała cenę wyższą o ok. 950 tys zł brutto od oszacowanych i zabezpieczonych przez gminę środków. W efekcie przetarg został unieważniony i dnia 14.08.2017 r. ogłoszono drugi przetarg, modyfikując Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia tak, że uwzględniono urządzenia niższej klasy, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnych parametrów i wytycznych PFU dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

Procedura przetargowa zakończyła się podpisaniem kontraktu z wykonawcą inwestycji firmą Zakład Usług Technicznych „AGH” Atłaśniński i wspólnicy sp. j. z Poznania dnia 26.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko. Inwestor uzgodnił z Wykonawcą harmonogram prac projektowych oraz budowlanych, wskazał osoby do kontaktu przy realizacji inwestycji.

Tak więc prace projektowe się rozpoczęły. Po ich ostatecznym zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski, jako instytucji zarządzającej, nastąpi etap przebudowy i rozbudowy.

Plan ambitny, ponieważ zadanie powinniśmy zrealizować do końca czerwca roku 2018. Będzie to oczywiście wymagało wielu uzgodnień i pracy sztabu naszych urzędników, ale tak jak zawsze mamy nadzieję, że podołamy, z powodzeniem, temu zadaniu dla realizacji celu ochrony środowiska i ku zadowoleniu naszych Mieszkańców.

Anna Fręś- Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta

 


Galeria:

DSC_0141.JPG DSC_0142.JPG DSC_0143.JPG DSC_0144.JPG

Wyświetleń strony: 592
Data wytworzenia: 12-10-2017, 13:37:08 przez Karina Rembarz Kamińska
Opublikowano: 12-10-2017, 13:42:45 przez Karina Rembarz Kamińska

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook