Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

II edycja programu pn. "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020".


Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Drawsko zostały zakwalifikowane do II edycji programu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

W lipcu br. wszystkie szkoły podstawowe w gminie złożyły do organu prowadzącego chęć uczestnictwa w projekcie pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

Wójt Gminy Drawsko zatwierdził wszystkie deklaracje, które przesłane zostały do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, realizuje projekt.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4.940 nauczycieli i 11.680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia szkół:

  • projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą, a także  różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu.
  • stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.
  • budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć  z wykorzystaniem TIK.
  • stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.

 

 

 

Monika Dolna,

Kierownik Referatu Kadr, Płac,

 Ubezpieczeń Społecznych/

Koordynator Pracy Szkół i Przedszkoli.

 Wyświetleń strony: 366
Data wytworzenia: 03-10-2017, 12:08:04 przez Karina Rembarz Kamińska
Opublikowano: 03-10-2017, 12:09:06 przez Karina Rembarz Kamińska

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook