Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Aktualności

II edycja programu pn. "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020".


Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Drawsko zostały zakwalifikowane do II edycji programu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

W lipcu br. wszystkie szkoły podstawowe w gminie złożyły do organu prowadzącego chęć uczestnictwa w projekcie pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

Wójt Gminy Drawsko zatwierdził wszystkie deklaracje, które przesłane zostały do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, realizuje projekt.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4.940 nauczycieli i 11.680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia szkół:

  • projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą, a także  różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu.
  • stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.
  • budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć  z wykorzystaniem TIK.
  • stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.

 

 

 

Monika Dolna,

Kierownik Referatu Kadr, Płac,

 Ubezpieczeń Społecznych/

Koordynator Pracy Szkół i Przedszkoli.

 Wyświetleń strony: 459
Data wytworzenia: 03-10-2017, 12:08:04 przez Karina Rembarz Kamińska
Opublikowano: 03-10-2017, 12:09:06 przez Karina Rembarz Kamińska

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook