Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu Opieki Zdrowotnej


Zaproszenie do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu Opieki Zdrowotnej

 

 

Zaproszenie

do składania ofert na wykonywanie świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Lekarskiej w Drawsku oraz usług lekarzy specjalistów przyjmujących w Przychodni Lekarskiej w Drawsku w zakresie zaproponowanym przez składającego ofertę, poprzedzone zawarciem

umowy najmu pomieszczeń tej Przychodni

 

Gmina Drawsko

realizując zadania wynikające w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. poz. 446 z 2016r. t. j. ze zm.)

zaprasza

do składania ofert na wykonywanie świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Lekarskiej w Drawsku oraz usług lekarzy specjalistów przyjmujących w Przychodni Lekarskiej w Drawsku w zakresie zaproponowanym przez składającego ofertę, gdzie wybór oferty zostanie poprzedzony zawarciem

umowy najmu pomieszczeń tej Przychodni

 

Oferty mogą składać lekarze, z którymi NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniodawcy, z którymi NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, posiadają kwalifikacje określone w art. 55 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1793 ze zm.) oraz dodatkowo oferują świadczenia specjalistów w zakresie wskazanym w formularzu oferty.

 

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i świadczeń specjalistów w Przychodni Lekarskiej w Drawsku- od dnia 01.01.2018r.

 

Okres obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy r. na czas nieokreślony.

 

Wszelkie zapytania w sprawie proszę kierować na adres pctdrawsko@poczta.onet.pl lub pod numerem telefonu 67 2569128.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 07 wrzesień 2017r. do godz.: 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko.

 

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych - oferta POZ - Drawsko.

 

Oferta przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Urzędu Gminy Drawsko nie później niż w terminie składania ofert.

 

Informacja o wyborze oferty zostanie podana na stronie internetowej Gminy Drawsko.

 

Gmina Drawsko zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

 

Gmina Drawsko zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załącznik: szczegółowe warunki postępowania ofertowego

 

Wójt Gminy Drawsko

 (-) Marek Tchórzka

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:Wyświetleń strony: 368
Data wytworzenia: 06-09-2017, 13:23:27 przez Karina Rembarz Kamińska
Opublikowano: 06-09-2017, 13:32:35 przez Karina Rembarz Kamińska

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook