Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu Opieki Zdrowotnej


Zaproszenie do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu Opieki Zdrowotnej

 

 

Zaproszenie

do składania ofert na wykonywanie świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Lekarskiej w Drawsku oraz usług lekarzy specjalistów przyjmujących w Przychodni Lekarskiej w Drawsku w zakresie zaproponowanym przez składającego ofertę, poprzedzone zawarciem

umowy najmu pomieszczeń tej Przychodni

 

Gmina Drawsko

realizując zadania wynikające w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. poz. 446 z 2016r. t. j. ze zm.)

zaprasza

do składania ofert na wykonywanie świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Lekarskiej w Drawsku oraz usług lekarzy specjalistów przyjmujących w Przychodni Lekarskiej w Drawsku w zakresie zaproponowanym przez składającego ofertę, gdzie wybór oferty zostanie poprzedzony zawarciem

umowy najmu pomieszczeń tej Przychodni

 

Oferty mogą składać lekarze, z którymi NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniodawcy, z którymi NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, posiadają kwalifikacje określone w art. 55 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1793 ze zm.) oraz dodatkowo oferują świadczenia specjalistów w zakresie wskazanym w formularzu oferty.

 

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i świadczeń specjalistów w Przychodni Lekarskiej w Drawsku- od dnia 01.01.2018r.

 

Okres obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy r. na czas nieokreślony.

 

Wszelkie zapytania w sprawie proszę kierować na adres pctdrawsko@poczta.onet.pl lub pod numerem telefonu 67 2569128.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 07 wrzesień 2017r. do godz.: 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko.

 

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych - oferta POZ - Drawsko.

 

Oferta przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Urzędu Gminy Drawsko nie później niż w terminie składania ofert.

 

Informacja o wyborze oferty zostanie podana na stronie internetowej Gminy Drawsko.

 

Gmina Drawsko zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

 

Gmina Drawsko zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załącznik: szczegółowe warunki postępowania ofertowego

 

Wójt Gminy Drawsko

 (-) Marek Tchórzka

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:Wyświetleń strony: 479
Data wytworzenia: 06-09-2017, 13:23:27 przez Karina Rembarz Kamińska
Opublikowano: 06-09-2017, 13:32:35 przez Karina Rembarz Kamińska

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook