Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Poprzednia wersja strony Urząd
Stanu
Cywilnego

Aktualności

Zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej

Ważne zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej W dniu 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.1831) wprowadzając m.in. nowy art. 5b. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1403, z późn. zm.). 1. Przepis ten umożliwia po spełnieniu warunków w nim...

03-03-2015 więcej

Marek Tchórzka Prezesem Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Dnia, 5 lutego 2015 r. na przystani wodnej w Nakle nad Notecią odbyło się XXVIII Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Było to zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich liczy 21 członków, w tym zwyczajnych: gmina Barcin, gmina Białe Błota, miasto Czarnków, gmina Drawsko, gmina Stare Kurowo, miasto i gmina Ujście, miasto i gmina Drezdenko, miasto i gmina Krzyż Wlkp., miasto i gmina Wieleń, gmina Złotniki Kujawskie, miasto i gmina Nakło nad Notecią, gmina...

03-03-2015 więcej

Siłownia zewnętrzna w Drawsku już uruchomiona!

W Drawsku, z inicjatywy społecznej oraz ciężkiej pracy kilkunastu wolontariuszy udało się wybudować siłownię zewnętrzną, która została sfinansowana ze środków unijnych w zakresie „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013/2014. Wartość realizacji inwestycji wyniosła 40.077,60 zł, w tym środki unijne 31.980,00 zł. Pozostałą wartość projektu w wysokości 8.097,60 zł, stanowił wkład własny niepieniężny złożony z pracy wolontariuszy oraz...

02-03-2015 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook