Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Poprzednia wersja strony Urząd
Stanu
Cywilnego

Aktualności

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Cel i przedmiot konsultacji: Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

20-10-2014 więcej

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, projekt uchwały

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……………….. Rady Gminy Drawsko ……………………….. Program Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. § 1 1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi...

20-10-2014 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook