Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Poprzednia wersja strony Urząd
Stanu
Cywilnego

Aktualności

Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Drawsku podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach...

24-10-2014 więcej

Dofinansowanie dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

Nabór wniosków dla przedsiębiorców Instytucja Zrządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym prowadzi nabór wniosków mających na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Województwie wielkopolskim. Dotacje unijne dla firm oraz instytucji otoczenia biznesu dostępne są w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji. Dofinansowania są skierowane do przedsiębiorców na rozwój bądź rozpoczęcie działalności . Termin składania wniosków upływa 17 listopada 2014 r. Szacunkowa wielkość...

23-10-2014 więcej

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Cel i przedmiot konsultacji: Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

20-10-2014 więcej

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, projekt uchwały

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……………….. Rady Gminy Drawsko ……………………….. Program Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. § 1 1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi...

20-10-2014 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook