Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Praca w terenie zakończona sukcesem!

Za nami kolejne 3 dni pracy w terenie. W poniedziałek 13 lutego 2017 r. ruszyliśmy z punktami informacyjno-doradczymi do gmin członkowskich Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. Byliśmy w Wieleniu, Trzciance, Krzyżu Wlkp., Drawsku, Lubaszu i Połajewie. Rozmowy z mieszkańcami dotyczyły różnych sfer życia. Pomagaliśmy rozwiązywać niejasności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na założenie działalności gospodarczej bądź rozwój istniejących firm. Z lokalnymi liderami planowaliśmy działania mające na celu wsparcie inicjatyw lokalnych. Z przedstawicielami...

17-02-2017 więcej

Ślubowanie pracownika samorządowego

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania". Dnia 10 lutego 2017r. w biurze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku miało miejsce ślubowanie pracownika samorządowego Pani Beaty Dymek. Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i...

17-02-2017 więcej

XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko - 22.02.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zwołuje XXX zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko w dniu 22.02.2017 r. o godz. 15.00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Drawsko. Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe: a) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. b) Uchwalenie porządku obrad XXX zwyczajnej sesji. c) Informacja o działalności Wójta w przerwie między sesjami. d) Informacja radnych powiatowych. e) Przyjęcie protokołu z ostatniej zwyczajnej sesji. f) Interpelacje radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zasad...

17-02-2017 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook