Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko - 25 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zwołuje XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 15.00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Drawsko. Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe: a) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. b) Uchwalenie porządku obrad XXIX zwyczajnej sesji. c) Informacja o działalności Wójta w przerwie między sesjami. d) Informacja radnych powiatowych. e) Przyjęcie protokołu z ostatniej zwyczajnej sesji. f) Interpelacje radnych. Podjęcie uchwały w sprawie...

19-01-2017 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook