Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Drugie miejsce rocznika 2005

Drugie miejsce rocznika 2005 3 października w Tarnówce odbył się trzeci turniej dla kadr Okręgowych Związków Piłki Nożnej o Puchar Prezes WZPN. Cykl turniejów międzyokręgowych ma na celu zoptymalizowanie procesu obserwacji i selekcji zawodników do kadr województwa w najmłodszych kategoriach wiekowych. Turniej bacznie obserwował trener Reprezentacji WZPN, Adam Szała. W turnieju rywalizowali zawodnicy rocznika 2005. Reprezentacja Naszego OZPN po bardzo dobrych spotkaniach zajęła drugie miejsce, tylko ze względu na wynik bezpośredniego spotkania z OZPN...

19-10-2017 więcej

Harmonogram zajęć na Orliku - październik 2017 r.

Orlik w Chełście HARMONOGRAM planowanych godzin pracy „Lokalnego Animatora Sportu” na miesiąc Październik I tydzień Dzień tygodnia Data liczba godzin Godziny zajęć Tematyka zajęć...

19-10-2017 więcej

XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko-25 października 2017

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zwołuje XXXIX zwyczajną Sesje Rady Gminy Drawsko w dniu 25.10.2017 r. o godz. 15.00, która odbędzie sie w sali narad Urzędu Gminy Drawsko. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe: a) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. b) Uchwalenie porządku obrad XXXIX zwyczajnej sesji. c) Informacja o działalności Wójta w przerwie miedzy sesjami. d) Informacja radnych powiatowych. e) Przyjęcie protokołu z ostatniej zwyczajnej sesji. f) Interpelacje radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany...

19-10-2017 więcej

Akcja "Kocham Cię Życie!"

PROGRAM AKCJI PROZDROWOTNEJ „KOCHAM CIĘ, ŻYCIE” 22 października 2017r. - badanie cytologiczne - dla kobiet w wieku 25-59 lat - badanie PSA (w kierunku prostaty) - dla mężczyzn od 50r.ż. - badanie na krew utajoną w kale – dla kobiet i mężczyzn od 50r.ż. - badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69lat (miejsce postoju mammobusa: Plac Zwycięstwa, od godz. 11.00) - instruktaż samobadania piersi, pokaz masażu limfatycznego - badanie skóry, znamion za pomocą videodermatoskopu - badanie słuchu...

18-10-2017 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook