Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Drawsko, 14.11.2016r. Konsultacje społeczne projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.01.2011 r. w sprawie przyjęcia...

14-11-2017 więcej

Gminne obchody Święta Niepodległości

11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli, Polacy stali się wolnym Narodem, zaś na mapie Europy ponownie pojawiło się niepodległe państwo polskie – II Rzeczpospolita Polska. Podobnie, jak wiele innych polskich miast i wsi, w tym dniu świętowała również Gmina Drawsko. We mszy świętej i wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy, powiatu, poczty sztandarowe szkół, jednostek OSP, delegacje szkół i przedszkola, Rada Sołecka wsi Drawsko, Stowarzyszenie Klub Morsa Drawsko oraz mieszkańcy....

14-11-2017 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook