Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Profilaktyka poprzez sport

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika, w ramach zadań publicznych realizowanych przez Gminę Drawsko w 2018r., w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizuje zadanie pt. „Profilaktyka poprzez sport”. Inicjatywa polega na przeprowadzeniu cyklu rodzinnych imprez sportowo-rekreacyjnych poprzedzonych warsztatami na temat profilaktyki narkotykowej oraz zakończonych wspólnym integracyjnym wyjazdem do rodzinnego parku rozrywki. Już 20 czerwca na boisku wiejskim w Kamienniku odbyło się pierwsze spotkanie z dziećmi i...

09-08-2018 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook